Maksymilian Maria Kolbe ℐ Pisma

Strona: 2 z 12
Numer Miejsce, Data Adresat / Tytuł
94c [Grodno 31 I 1926] Do biskupa Kazimierza Michalkiewicza
123 Zakopane, 8 I 1927 Do o. Alfonsa Kolbego
139a Zakopane, [ok. 10 IV 1927] Do Marii Kolbe
143a Grodno, 16 IX 1927 Do Komitetu Kongresu Misyjnego
148a Niepokalanów 28 I 1928 Do o. Bronisława Strycznego
153a Niepokalanów, 19 IV 1928 Do o. Bronisława Strycznego
156a Niepokalanów, 15 V 1928 Do o. Bronisława Strycznego
157a Niepokalanów, 30 V 1928 Do o. Bronisława Strycznego
157b Niepokalanów, 30 V [19] Do o. Antonio Rocchettiego
157c Niepokalanów, 8 VI 1928 Do Kurii Metropolitalnej w Warszawie
162a Niepokalanów, 22 X 1928 Do o. Bronisława Strycznego
163a Niepokalanów, 12 XI 1928 Do o. Bronisława Strycznego
165a Niepokalanów, 15 XII 1928 Do br. Zenona Żebrowskiego
170a Niepokalanów, 28 II 1929 Do o. Anzelma Kubita
171a Niepokalanów, 19 III 1929 Do o. Antonio Rocchettiego
180a Niepokalanów, 11 X 1929 Do Jana Rouby
201a Marsylia, 6 III 1930 Do o. Alfonsa Kolbego
219a Nagasaki 25 IV [19]30 Do o. Alfonso Orlicha (Orliniego)
236 Lwów 8, 24 VII 1930 Do Niepokalanowa
239 [Niepokalanów, 1 VIII 1930] Do br. Seweryna Dagisa i br. Zygmunta Króla w Szanghaju
284 Nagasaki, 16 II 1931 Do br. Celestyna Moszyńskiego
286a Nagasaki, 27 II 1931 Do biskupa Francesco Bertiego
288 [Nagasaki, 5 III 1931] Do o. Floriana Koziury
292a [Nagasaki, 1 IV 1931] Do papieża Piusa XI
293 Nagasaki, 2 IV 1931 Do o. Floriana Koziury
298a [Nagasaki, 27 IV 1931] Do Niepokalanowa
306 Mugenzai no Sono, [20 VI 1931] Do Niepokalanowa
320b [Nagasaki, 13 IX 1931] Do Niepokalanowa
322a [Nagasaki, 21 IX 1931] Do Niepokalanowa
325a Mugenzai no Sono, 3 X 1931 Do czytelników
Strona: 2 z 12