Strona: 2 z 51
Numer Miejsce, Data Adresat / Tytuł
26d Kraków, 19 X 1919 Do o. Bronisława Strycznego
26e Kraków, 29 X 1919 Do o. Bronisława Strycznego
26f Cracovia, 4 XI 1919 Do br. kleryka Paolo Morattiego w Zagarolo
26g Cracovia, 6 XI 1919 Do członków MI w Międzynarodowym Kolegium Serafickim w Rzymie
26h Cracovia, 2 I 1920 Do br. kleryka Ioan Gârleanu
27 Kraków, 3 I 1920 Do o. Alojzego Karwackiego
27a Cracovia, 8 I 1920 Do o. Petru Iosif Pala w Rumunii
28 Kraków, 12 I 1920 Do o. Alojzego Karwackiego
28a Cracoviae, 17 I 1920 Do br. kleryka Ioan Gârleanu
28b Kraków 22 I [19]20 Do Franciszka Kłysa
28c Cracovia, 25 III 1920 Do o. Stefano Ignudiego
28d Cracovia, 27-29 III 1920 Do członków MI w Międzynarodowym Kolegium Serafickim w Rzymie
28e Cracovia, 30 III 1920 Do br. kleryka Ioan Gârleanu
28f Kraków, 2 IV 1920 Do o. Bronisława Strycznego
28g Kraków, 16 V [1920] Do o. Bronisława Strycznego
28h Cracovia, 25 V 1920 Do koła MI w Międzynarodowym Kolegium Serafickim w Rzymie
29 Kraków, 9 VIII 1920 Do br. Alfonsa Kolbego
30 Zakopane, 11 VIII [1920] Do Marii Kolbe
31 Zakopane, 20 VIII 1920 Do o. Czesława Kellara
32 Zakopane, 10 IX 1920 Do br. Alfonsa Kolbego
32a Zakopane, 21 IX 1920 Do o. Petru Iosif Pala
33 Zakopane, 28 IX 1920 Do Marii Kolbe
34 Zakopane, 4 X 1920 Do br. Alfonsa Kolbego
35 Zakopane, 18 X 1920 Do o. Jacka Wanatowicza
36 [Zakopane, 4-27 X 1920] Do o. Czesława Kellara
37 Zakopane, 27 X 1920 Do br. Alfonsa Kolbego
38 Zakopane, 8 XII 1920 Do br. Alfonsa Kolbego
39 Zakopane, 5 I 1921 Do br. Alfonsa Kolbego
40 Zakopane, 12 I 1921 Do br. Alfonsa Kolbego
40a Zakopane, 25 I 1921 Do br. kleryka Girolamo Biasiego
Strona: 2 z 51