Strona: 8 z 51
Numer Miejsce, Data Adresat / Tytuł
157a Niepokalanów, 30 V 1928 Do o. Bronisława Strycznego
157b Niepokalanów, 30 V [19]28 Do o. Antonio Rocchettiego
157c Niepokalanów, 8 VI 1928 Do Kurii Metropolitalnej w Warszawie
158 Niepokalanów, 28 VI 1928 Do kandydata na brata zakonnego o nie ustalonym nazwisku
159 Niepokalanów, 21 VII 1928 Do kandydata na brata zakonnego o nie ustalonym nazwisku
160 Niepokalanów, [przed 22 IX 1928] Do o. Kornela Czupryka
161 Niepokalanów, 1 X 1928 List okólny do gwardianów franciszkańskich w Polsce
162 [Niepokalanów, 4 X 1928] Do o. Daniela Huijsmansa, kapucyna
162a Niepokalanów, 22 X 1928 Do o. Bronisława Strycznego
163 Niepokalanów, 7 XI 1928 Do kandydata na brata zakonnego o nieustalonym nazwisku
163a Niepokalanów, 12 XI 1928 Do o. Bronisława Strycznego
163b Niepokalanów, 21 XI 1928 Do o. Petru Iosif Pala
164 Niepokalanów, 29 XI 1928 Do Kurii Metropolitalnej w Warszawie
165 [Niepokalanów, 2 XII 1928] Do o. Kornela Czupryka
165a Niepokalanów, 15 XII 1928 Do br. Zenona Żebrowskiego
166 Niepokalanów, 21 XII 1928 Do o. Kornela Czupryka
167 Niepokalanów, 21 XII 1928 Do o. Kornela Czupryka
168 Niepokalanów, 26 XII 1928 Do br. kleryka Otto Caputo, prezesa prymarii MI w Rzymie
169 Niepokalanów, 28 I 1929 Do o. Kornela Czupryka
170 Niepokalanów, 6 II 1929 Do o. Kornela Czupryka
170a Niepokalanów, 28 II 1929 Do o. Anzelma Kubita
171 Niepokalanów, 19 III 1929 Do marszałka Józefa Piłsudskiego
171a Niepokalanów, 19 III 1929 Do o. Antonio Rocchettiego
172 Niepokalanów, 5 IV 1929 Do Aleksandra Podwapińskiego
173 Niepokalanów, 5 IV 1929 Do Franciszka Adamaszka
174 Niepokalanów, 5 IV 1929 Do Józefa Musiała
175 Niepokalanów, 18 IV 1929 Do Józefa Gardonia
176 Niepokalanów, 19 IV 1929 Do kandydata na brata zakonnego o nie ustalonym nazwisku
177 Niepokalanów, 23 IV 1929 Do br. kleryka Otto Caputo, prezesa prymarii MI w Rzymie
177a Niepokalanów, 29 IV 1929 Do br. Otto Caputo, prezesa prymarii MI w Rzymie
Strona: 8 z 51